Hållplatsen Brandbrunnsplatsen (H1646) i Södra Haga flyttas 28.7

Hållplatsen Brandbrunnsplatsen (H1646) på Köpingsvägen i Södra Haga flyttas på tisdagmorgon 28.7 på grund av husrenovering som börjar vid hållplatsen.
Linjerna 40 och 41 mot centrum samt närbuss 31 mot Munkshöjden har använt hållplatsen.

En ersättande tillfällig hållplats grundas i järnvägstunneln på Tunnelvägen.

Tillfälliga hållplatsen används också av de andra passerande linjerna 52 och 552 samt av närbussen 32 som alltså tillfälligt har två hållplatser efter varandra vid Brandbrunnsplatsen.

Närmaste hållplatsen för närbuss 31 ligger vid Vespervägen 9 (H1727).

Uppskattningsvis kan hållplatsen återgå till sin egen plats i slutet av september.

Kartta poistuvasta ja korvaavista pysäkeistä