Hållplatsen Spånvägen (V1309) på Råtorpsvägen ur bruk 3-5.8

Hållplatsen Spånvägen (V1309) på Råtorpsvägen österut är ur bruk tre dagar från måndag till onsdag 3-5.8 på grund av ett grävarbete.

Linje 335 och närbuss 313 får en tillfällig hållplats på Spånvägens sida.

För linjerna 311, 555, 565 och 571 samt nattlinjen 436N, som kör rakt längs Råtorpsvägen mot Myrbacka, fungerar föregående hållplats (Friherrsstigen V1307) och nästa hållplats (Lägervägen V1501) som ersättande hållplatser.

Kartta poistuvasta ja korvaavista pysäkeistä