Hållplatserna Brofogdegränd H3124 och H3125 för linje 64 flyttas tillfälligt från och med onsdag 29.7

Hållplatserna Brofogdegränd H3124 och H3125 för linje 64 flyttas tillfälligt från och med onsdag 29.7. Det tillfälliga hållplatsläget beräknas gälla fram till 26.8. Hållplatserna används av linje 64.
Hållplats Brofogdegränd H3124 flyttas framåt ca 200 m. Hållplats Brofogdegränd H3125 flyttas framåt ca 50 m.

Pysäkit Siltavoudinkuja H3124 ja H3125 siirretään väliaikaisesti ke 29.7 alkaen