Hållplatserna Grundsundsgränden H1190 och H1337 flyttas tillfälligt 29.7

Hållplatsen Grundsundsgränden H1337 flyttas bakåt ca 50 m. I fortsättningen stannar linjerna 14 och 18N inte vid hållplatsen H1337.

Hållplats Grundsundsgränden H1190 dras in på onsdag 29.7. Hållplats Henry Fords gata H1192 blir ny ändhållplats för linje 17 i riktning mot Ärtholmsstranden.

Orsaken är grävningsarbeten. Det sker också ändringar i körfilerna. Detta beräknas gälla fram till slutet av oktober 2020.

Matalasalmenkujan pysäkit H1337 ja H1190 siirtyvät ke 29.7