Hållplatserna Mjölnarvägen H4242 och H4243 för linjerna 550 och 812 flyttas på måndag 20.7

Hållplatserna Mjölnarvägen H4242 och H4243 flyttas till nytt läge på måndag 20.7. Linjerna 550 och 812 stannar vid dessa hållplatser.
Vid de ersättande hållplatserna installeras tillfälliga hållplatsstolpar. Det tillfälliga hållplatsläget beräknas gälla fram till december 2020. Orsaken är byggandet av Spårjokern.

 

Viilarintien pysäkit ”Myllärintie” (H4242, H4243) siirretään uuden ajoradan viereen 20.7