Linje 739V Järnvägstorget-Nissbacka-Norra Nissbacka läggs ner 10.8

Linje 739V som kör från Järnvägstorget via Nissbacka till Norra Nissbacka läggs ner 10.8.
I den sista tidtabellen har linjen haft två turer i båda riktningar på vardagar.

Rutten för linje 739V går från Lahtisvägen via Koivula och Nissbacka till den gemensamma ändhållplatsen för linjerna 739V och 739 i Norra Nissbacka. Linje 739 kör till Norra Nissbacka via Korso och Lövkulla. Rutten för linje 739 ändras inte den 10 augusti och den erbjuder en ersättande förbindelse från Norra Nissbacka mot Helsingfors centrum. Bussar som trafikerar Sibbovägen samt linjerna 737 och 737K trafikerar området vid Nikinmäen koulu.

 

Förändringen är en del av de åtgärder som vidtas för att anpassa trafikeringskostnaderna.

Rutten för linje 739V som dras in i Nissbacka