Linjens 565 B-turer dras in 10.8

På linje 565 har under vinterhalvåret körts kompletterande B-turer från Jupper till Esbo centrum i morgontrafiken.
Dessa kommer inte mera köras när trafiken övergår till hösttidtabeller 10.8.
Huvudlinjen 565 betjänar i stället.

Bakgrund till indragningen är en bredare anpassning av trafikeringskostnader.