Plattform 16 i Alberga terminal tas ur bruk 10.8

Plattform 16 i Alberga terminal stängs 10.8
Linjerna 225 och 225K flyttar till andra sidan av terminalen till plattform 25 (E1039) och linje 227 till nästa plattform 15 (E1025).

Orsak är terminalens grundrenoveringsarbete som börjar senare på hösten.

Kartta siirtyvistä pysäkeistä