Plattformarna 43 och 44 i Kampen är stängda 27.7-2.8

Avgångsplattformarna 43 och 44 i Kampen är stängda 27.7-2.8. Linjerna som använder plattform 43 kommer att använda plattform 53 och linjerna som använder plattform 44 kommer att använda plattform 54. Ändringarna gäller linjerna 42, 63 och 112N.
Detta på grund av installeringsarbetena i terminalen. Arbeten som startats i april beräknas fortsätta fram till september.

Plattformsändringarna 27.7-2.8

  • •Linjerna 42 och 112N flyttas från plattform 43 till plattform 53
    •Linje 63 flyttas från plattform 44 till plattform 54
  • Kampin lähiliikenneterminaalin laiturit 43 ja 44 siirtyvät 27.7-2.8. väliseksi ajaksi