Rutten för linje 543 ändras i Finno 10.8

Rutten för linje 543 ändras i Finno på måndag 10.8 då trafiken övergår till hösttidtabeller. På området öppnas en ny gatuförbindelse, Finnobron, och Sälörsvägen bryts senare på hösten.

Rutten går direkt längs Finnobron, och nya avsnittet får hållplatser som heter Finnogården (E4463/E4464).

Ruttavsnittet Sälörsvägen – Rusthållargatan dras in. Bussen åker inte mera via hållplatser Finno (E4461/E4462), Sälgränden (E4429/E4430) och Nordvästbrinken (E4428/E4432). 

Nya rutten och tidtabellen finns i Reseplaneraren när man söker med datum 10.8 eller efter. Tidtabellerna i pdf-format finns även i tidtabeller i utskivbar form.


Karta över linjens 543 nya rutt i Finno:

Kartta linjan 543 uudesta reitistä Finnoonsiltaa pitkin