Stomlinje 200 startar 10.8. och ersätter linje 235

En ny stomlinje 200 börjar trafiken på rutten Elielplatsen - Sockenbacka - Alberga - Karabacka - Jorv - Esbo centrum på måndag 10.8. Stomlinjen ersätter linje 235.

För att snabba upp trafiken stannar bussarna inte vid alla hållplatser. Jämfört med linje 235 blir det 12 hållplatser färre i riktning mot Esbo och 10 hållplatser färre i riktning mot Helsingfors. Antalet passagerare och hållplatsens viktighet som bytesplats har påverkat valet av hållplatser som dras in. De busshållplatser där stomlinjen stannar får en orange kant vid busskuren.

Bussarna blir orange, man kan stiga på också genom mittdörren och passageraren behöver inte visa upp sin giltiga biljett för föraren eller kortläsaren.

Nattetid kör linje 235N via Källstrand till Kurängen på samma sätt som nu.

Läs mera om stomlinje 200 bakom länken. Där finns kartor och en hållplatsförteckning.
Stomlinjens rutt, hållplatser och tidtabell finns också i Reseplaneraren när man söker med datum 10.8 eller efter. Tidtabellerna i pdf-format finns även i tidtabeller i utskivbar form.