Trafiken på linjer 238 och 244K slutar 10.8

Trafiken på rusningslinje 238 (Alberga – Siknäs) slutar fr.o.m. 10.8. Linjen har erbjudit kompletterande förbindelser vid sidan om linje 244 som åker till Esbo centrum. Linje 238 har haft 6-7 vardagsavgångar per riktning.

Ersättande förbindelser erbjuder linje 244, som har goda bytesförbindelser till tåg i Esbo centrum. Alternativt kan man i Gloms byta till den nya stomlinjen 200.

För att ersätta linjens 238 service på Heinäsvägen flyttas alla turer på linje 244 till huvudrutten och trafiken på skilda K-turer upphör. Sydvästra hörnet av Heinäsområdet blir utan kollektivtrafik, men det är cirka en kilometers avstånd till närmaste hållplatser för linje 244 på Heinäsvägen. Nupurbölevägen betjänas av linje 243.

Nya rutter och tidtabeller finns i Reseplaneraren när man söker med datum 10.8 eller efter. Tidtabellerna i pdf-format finns även i tidtabeller i utskivbar form.

Bakgrunden till ändringar är en bredare anpassning av trafikeringskostnader.

Karta över linje 238 som upphör:

Kartta lopettavsta linjata 238

Karta över linje 244K som upphör och huvudlinje 244 som ersätter:

Kartta lopettvasta linjasta 244K ja korvaavasta päälinjasta 244