Uppdaterad: Hållplatsen Bergbrunnsbacken H4016 på Brändövägen flyttad 27-29.7.

Uppdaterad 27.7 kl 13.30: Arbetet fortsätter med en dag, till onsdag 29.7. till trafikslutet

Hållplatsen Bergbrunnsbacken (H4016) på Brändövägen flyttas för tre dagar 27-29.7 cirka 100 meter framåt i körriktningen (västerut) på grund av ett grävarbete.
Linjerna 16 och 86N mot Järnvägstorget använder hållplatsen.

karta över hållplatsen som flyttas