Veckoslutstrafiken på linje 104 upphör 10.8.

Veckoslutstrafiken på linje 104 (Drumsö – Westend – Gäddvik) upphör 10.8 då trafiken övergår till hösttidtabeller.

Antalet resenärer under veckosluten har varit litet. Som ersättande förbindelse i Gäddvik och Westend fungerar linje 111, i Gäddvik också 112. Västra delar av Drumsö betjänas av linje 22 och även av Björkholmens metrostation.

Nya rutter och tidtabeller finns i Reseplaneraren när man söker med datum 10.8 eller efter. Tidtabellerna i pdf-format finns även i tidtabeller i utskivbar form.

Bakgrunden till ändringen är en bredare anpassning av trafikeringskostnader.

Läs även: Busslinjerna på Drumsö får nya rutter i augusti