Det sker ändringar på linje 94B vid Gårdsbacka metrostation 10.8 och vid hållplatserna på Gungbrädsvägen 12.8

Det sker ändringar vid Gårdsbacka metrostation på måndag 10.8 och på onsdag 12.8. På måndag flyttas änd- och avgångshållplatserna för linje 94B från Gungbrädsvägen. I fortsättningen avgår linje från plattform 16 vid Gårdsbacka metrostation som ligger på Gungbrädsvägen framför metrostationen.
Onsdag 12.8 Hållplatserna Gårdsbacka (M) på Gungbrädsvägen (H4421 och H4422 / plattformarna 13 och 14) flyttas till nytt läge vid korsningen av Gårdsbackabågen.  Detta gäller linjerna 92N, 94A, 811, 812, 812B.

Linje 94B flyttar till plattform 16 vid Gårdsbacka terminal måndagen den 10 augusti.

Linja 94B siiryy Kontulassa terminaalin laituriin 16

Hållplatserna H4421 och H4420 flyttar till nytt läge vid korsningen av Gårdsbackabågen på onsdag 12.8.

Keinulaudantien pysäkit siirtyvät Kontulankaaren läheisyyteen