Hållplats Björkholmsvägen på Drumsö flyttas ca 20 m 3.8

Hållplatsen Björkholmsvägen (H1038) på Drumsö flyttas bakåt ca 20 m. Det nya läget gäller 3.-9.8.

Hållplatsen används av busslinjerna 20 och 20N.

Pysäkki koivusaarentie H1038 siirtyy väliaikaisesti 20 metriä 3.-9.8.