Hållplats Gamla Kvarstigen (V7426) för linjerna 587 och 722 flyttas ca 60 m ons 26.8

Hållplatsen Gamla Kvarstigen (V7426) för linjerna 587 och 722 flyttas bakåt ca 60 m på onsdag 26.8. Hållplatsen flyttas till nytt läge kl. 10.00 - 14.00. Orsaken är gatuarbetena och det nya läget beräknas gälla fram till januari 2021.

Linjerna 587 och 722 stannar vid hållplatsen.

Pysäkki Vanha Myllypolku (V7426) siirtyy n. 60 metriä ke 26.8.