Hållplats Skoltået (H4124) på Degerö är flyttad på måndag 10.8 kl. 15.00-17.30

Hållplatsen Skoltået (H4124)på Degerö är stängd på grund av filminspelning måndagen
den 10 augusti  kl. 15.00 - 17.30. En tillfällig hållplats ligger ca 80 m från den ordinarie hållplatsen.

Koulutanhuan H4124 pysäkki lyhytaikaisesti siirretty ma 10.8 klo 15-17.30