Hållplatsen Ida Aalbergs väg (H1659) i Norra Haga flyttad 6-13.8

Hållplatsen Ida Aalbergs väg (H1659) på Skådesspelarvägen i Norra Haga flyttas ca. 200 meter bakåt i körriktningen (söderut) på torsdag morgon 6.8.
Hållplatsflyttet varar till trafikslutet på torsdag 13.8. och görs på grund av ett grävarbete som utvidgas.

Tillfälliga hållplatsen ligger vid Skådesspelarvägen 10.
Linjerna 40 mot Norra Haga station, 41, 43 och 56 mot Gamlas, 51 mot Malmgård samt närbuss 31 använder hållplatsen.
Närbuss 32 som kommer från Regissörsvägen kan inte köra via hållplatsen. Närbuss 32 har en hållplats på Adolf Lindfors väg (H1762).

Som ersättande hållplats fungerar även nästa hållplats på Skådesspelarvägen (H1661) som ligger ungefär 250 meter bort.

kartta siirtyvästä pysäkistä