Hållplatsen Spånvägen (V1309) på Råtorpsvägen ur bruk 12.8

Hållplatsen Spånvägen (V1309) på Råtorpsvägen österut var ur bruk tre dagar under veckan. Nu är hållplatsen stängd ännu för en dag, onsdag 12.8, på grund av finslipning.

Arrangemangen är desamma som tidigare:

Linje 335 och närbuss 313 får en tillfällig hållplats på Spånvägens sida.

För linjerna 311, 555, 565 och 571 samt nattlinjen 436N, som kör rakt längs Råtorpsvägen mot Myrbacka, fungerar föregående hållplats (Friherrsstigen V1307) och nästa hållplats (Lägervägen V1501) som ersättande hållplatser.

Kartta poistuvasta ja korvaavista pysäkeistä