Hållplatser tas i bruk på linjernas 909 och 909K undantagsrutt i Evitskog 14.8.

Linjer 909 och 909K har sedan 10.8. varit på undantagsrutt p.g.a. Evitskogsvägens reparation. Fr.o.m. fredag 14.8. använder linjerna också gamla hållplatser längs Juusjärvivägen: Evitskogsvägen (mot Veikkola, Ki1405), Nybäck (Ki1401/Ki1402) och Juusjärvigränden (Ki1601/Ki1602). Tidigare har redan använts linjens 908 hållplatser på Solviksvägen.

Länk till ursprungliga meddelandet.

Karta över hållplatser längs Juusjärvivägen