Hållplatserna Aulankovägen H3016 och H3017 tillbaka till ordinarie läge 28.8

Hållplatserna Aulankovägen H3016 och H3017 flyttas tillbaka till ordinarie läge 28.8, se bilden nedan.