Hållplatserna Igelkottsgränden H4766 och H4767 i Hertonäs tas åter i bruk 10.8

Hållplatserna Igelkottsgränden H4766 och H4767 tas åter i bruk vid Hertonäs sjukhus måndagen den 10 augusti. Hållplatserna har varit indragna från och med den 14 maj på grund av arbeten. Linjerna 802 och 812 stannar vid dessa hållplatser.

 

Siilikujan pysäkit H4766, H4767 palaavat käyttöön 10.8