Hållplatsförändringar i Karabacka då stomlinje 200 börjar 10.8.

Karabackavägen och hållplatserna har renoverats med tanke på stomlinjestarten 10.8. Stomlinje 200 ersätter linje 235. För att snabba upp trafiken stannar stomlinjer inte vid alla hållplatser. Dessutom höjs standarden för hållplatserna. Alla åtgärder är inte ännu helt färdiga då stomlinjen börjar.

Den nya stomlinjen stannar mot Elielplatsen i Karabacka vid hållplatserna Karabacka centrum (E1845) och Trastkullen (E1848).
Mot Esbo centrum stannar stombussarna vid hållplatserna Stenfalksstigen (E1841) och Karabacka centrum (E1846). Stenfalksstigens hållplats flyttar inom några veckor något österut.

Hållplatserna Stenfalksstigen österut (H1842) och Trastkullen västerut (E1859) tas på måndag 10.8. ur bruk helt och hållet för alla linjer.

Hållplatserna Rödstjärtsbranten (E1861) och Karabackagränden (E1843/E1844) förblir i användning för andra linjer 214, 224 och 225/K, nattlinjen 235N samt för närbuss 229. Rödstjärtsbranten betjänas dessutom av linje 215.
Läs mera om stomlinje 200. 

På kartan med orange cirkel de hållplatser där också stomlinje 200 stannar
Med blått hållplatser för andra linjer, och med rött hållplatserna som tas ur bruk.

Kartta poistuvista ja korvaavista pysäkeistä

En noggrannare karta över hållplatser vid korsningen av Trastbölevägen och Karabackavägen:

Tarkempi kartta poistuvista ja korvaavista pysäkeistä Rastaalantien risteyksessä