Linjerna 14, 17 och 18N börjar stanna vid hållplatser Eira H1177 och H1178

Måndagen den 10 augusti har linjerna 14, 17 och 18N börjat stanna vid hållplatser Eira H1177 och H1178.  Sedan juli 2020 kör linjerna 14, 17 och 18N avvikande rutt på Munkholmen. Läs mer om den avvikande rutten

Hållplats Eira H1177 ligger vid Eira vuxengymnasium och hållplats Eira H1178 vid Ensiskvären.

Pysäkit Eirassa H1177, H1178 käyttöön linjoille 14,17,18N