Hållplats ”Dammen” (H3123) flyttas tillfälligt 3.9

Hållplatsen ”Dammen” (H3123) flyttas ca 50m framåt torsdagen den 3 september. Det nya läget är tillfälligt och beräknas gälla i en månad fram till 1.10.2020. Detta på grund av gatuarbeten och byggandet av Spårjokern.
Hållplatsen används av busslinje 64.

Oulunkylässä Pysäkki ''Patola'' H3123 siirtyy to 31.8.