Hållplats Evabacken (H2096) på Bölegatan flyttas 28.9

Hållplatsen Evabacken (H2096) på Bölegatan flyttas framåt ca 100 m måndangen den 28 september på grund av grävningsarbeten.

Hållplatsen används av linjerna 23, 23N, 50, 59 och 518.