Hållplatserna Tali koloniträdgård (H1520 och H1521) på Sockenbackavägen flyttas till norra körbanan 2.10

Trafikarrangemangen på Sockenbackavägen ändras i anslutning till Spårjokerns byggarbete tidigt fredag morgon 2.10. Trafiken flyttar till norra körbanan vid hållplatserna Tali koloniträdgård (H1520 och H1521). Samtidigt flyttas hållplatserna till norra körbanan.

Stomlinjer 200 och 550 samt linjer 14, 38, 39, 39N, 54, 59, 231N och 235N använder hållplatserna. 

Kartta siirtyvistä pysäkeistä

Tilläggsuppgifter om förändringen, t.ex. rutterna för fotgångare och cyklister, på Spårjokerns webbplats (på finska)