Hösttidtabell för Sveaborgsfärjan börjar gälla 21.9

Sveaborgsfärjan får en ny tidtabell när hösttidtabellen träder i kraft 21.9.

Den nya tidtabellen hittar du i Reseplaneraren och i utskrivbara tidtabeller. Tidtabellsändringen gäller endast färjetrafiken mellan Salutorget och Sveaborg dvs. färjan som trafikerar sträckan Skatudden – servicekajen på Sveaborg får inte en ny tidtabell. Nästa tidtabellsändring kommer att ske måndagen den 2 november.

Tidtabellen för Sveaborgsfärjan fr.o.m. 21.9 i PDF-form:
 Salutorget-Sveaborg, Skatudden-Sveaborg