Närbuss 207 kommer inte till ändan av Armas Launis gata på Boställsbacken fr.o.m. 28.9

Närbuss 207 kommer inte till ändan av Armas Launis gata på Boställsbacken fr.o.m. måndag 28.9.
Bussarna svänger tidigare längs gatan och hållplatsen Postträdsbacken (E1140) flyttas på motsvarande sätt.
Orsak är ett jordbygge som beräknas vara färdigt i slutet av maj 2021. 

kartta siirtyvästä pysäkistä