Spårvagn 1 kör endast till Trekanten på tisdag 29.9 efter kl 18

Spårvagn 1 kör från Kottby endast till Trekanten efter kl. 18 på tisdag 29.9. Ruttavsnittet Bulevarden – Fredriksgatan – Skepparegatan – Båtsmansgatan uteblir åt båda hållen.
På onsdagmorgon 30.9. löper trafiken åter normalt.

Spårvagn 3 samt bussar 14 och 17, som trafikerar normalt, erbjuder ersättande förbindelser. Orsak är ett spårarbete vid Styrmansgatan.

kartta ratikan 1 poikkeusreitistä