Stänga plattformar på Järnvägstorget 29.9 från kl 18 till slutet av trafiken

Ett grävarbete stänger plattformar 4, 5 och 6 på Järnvägstorget på tisdag 29.9 från kl. 18 till slutet av trafiken.

Linje 23 som vanligtvis avgår från plattform 4, avgår under arbetet från plattform 17 från Centralgatans förlängning, ”vid klocktornet”.
Linjerna 75, 717/A/N, 73N, 74N och 79N som vanligtvis använder plattform 5 avgår från plattform 16 på Brunnsgatan, framför Ateneum.
Linje 77 som vanligtvis avgår från plattform 6 avgår från plattform 3, ”vid stationstrappor”.

På onsdagmorgon 30.9. avgår linjerna igen normalt.

Kartta siirtyvistä pysäkeistä