Stomlinjerna 200 och 550 stannar vid hållplatser Tali koloniträdgård i stället för Spiselvägen fr.o.m. 23.9

Hållplatserna på Sockenbackavägen för stomlinjer 200 och 550 ändras på onsdag morgon 23.9. Stomlinjerna stannar i fortsättningen vid hållplatserna Tali koloniträdgård (H1520/H1521). De stannar inte längre vid hållplatserna Spiselvägen (H1522/H1523).

Hållplatsen Spiselvägen mot centrum (H1522) tas ur bruk helt och hållet. På hållplatsen västerut/norrut (H1523) stannar i fortsättningen linjerna 38, 39, 39N, 54, 201, 231N och 235N.

Ändringarna beror på byggandet av snabbspårvägen och de är bestående.

Kartta siirtyvistä pysäkeistä