Störningar i närtågstrafiken

Störningarna gäller tåg som avgår från Helsingfors. En del av spåren på Helsingfors centralstation och i Böle är ur bruk vilket påverkar tåg till/från Helsingfors.

K-, P- och I-tågen kör med 20 minuters mellanrum.

Tyvärr är det ännu inte klart hur länge situationen gäller.