Bussarnas nattrafik minskar 23.10 och 13.11. Turer som avgår efter kl. 2.20 körs inte

P.g.a. situationen med coronaviruset minskar vi bussarnas natttrafik. Minskningarna sker i två etapper, nätter efter fredagar 23.10 och 13.11. Turer som avgår från ändhållplatsen kl. 2.20 och före körs normalt. Turer som avgår kl. 2.21 och efter körs tills vidare inte.

Ändringarna påverkar inte linjer 562N och 615 till flygplatsen, som också i fortsättningen körs nattetid.

Ändringarna träder i kraft fredagen den 23.10 på följande linjer:
21N, 61N, 64, 65, 67N, 74N, 77N, 78N, 85N, 87N, 90N, 92N, 94N, 96N, 97N, 112N, 118N, 125N, 134N, 146N, 147N, 173N, 231N, 235N, 624N, 633N, 643N, 717N, 724N och 731N

Ändringarna träder i kraft fredagen den 13.11 på följande linjer som trafikeras av Helsingfors Busstrafik Ab:
18N, 23N, 39N, 40, 43, 79N, 108N, 113N, 114N, 411, 415N, 421, 431N och 436N

Minskningarna som görs nu avviker från dem som gjordes på våren p.g.a. virussituationen. Avgörande är avgångstiden från ändhållplatsen. Även avgångar som körs endast nätter efter fredag och lördag körs när avgångstiden är kl. 2.20 eller före.

Om morgnarna börjar trafiken normalt fr.o.m. ca. kl. 4.30. Om du är osäker om en morgonnattstur hör till nattrafiken som körs föregående dag kan du granska saken i Reseplanerarens tidtabellsflik eller på sidan utskrivbara tidtabeller. Om turen antecknats i slutet av föregående dags nattrafik körs den inte.

Ändringarna syns redan i Reseplaneraren. I utskrivbara tidtabeller syns de på fredag 23.10.

Coronavirusepidemin och begränsningar med restaurangernas öppettider har minskat nattresandet avsevärt. Vi strävar fortfarande till att trygga bl.a. hemresor för dem som jobbar i skift.