Hållplatsen Stenfalksstigen (E1841) på Karabackavägen flyttar 150 m österut 12.10

Hållplatsen Stenfalksstigen (E1841) på Karabackavägen flyttar ca 150 meter bakåt i körriktningen (österut) på måndag morgon 12.10.
Stomlinje 200 mot Esbo centrum, linjerna 214, 224, 225/K och 235N samt närbuss 229 använder hållplatsen.

Nya hållplatsen är en del av förbättning av hållplatser längs stomlinje 200 och nya läget är bestådende.

kartta siirtyvästä pysäkistä