Hållplatsförändringar på Kyrkträskvägen vid Esbo station 7.10

Grundrenoveringen av Kyrkträskvägen framskrider i Esbo centrum. En hållplats flyttar och det blir små ändringar i var bussarna stannar. Ändringarna är bestående.

Plattform 30 (E6008) flyttar ca 150 meter österut till en ny hållplatskur. Linjerna 118 mot Hagalund, 213/N mot Kampen, 224 mot Alberga, 531 mot Mattby och 542 mot Sökö samt närbuss 169 använder hållplatsen.

I fortsättningen stannar de linjer som slutar vid Esbo station (200, 241/V, 243/V, 244 ja 245/A) inte vid Kyrkträskvägens plattformar 30 och 31 (E6008 och E6019) utan dessa hållplatser används endast av de linjer vars rutt åker förbi. De linjer vars ändhållplats är vid stationen använder avstigningshållplatsen på stationens sida och avgångsplattformen 32 (E6042).

kartta siirtyvästä pysäkistä