Linje 543 åter till egen rutt i Alberga 2.11

Linje 543 återgår till sin egen rutt i Alberga på måndag 2.11. Linjen kör i båda riktningar rutten Alberga terminal – Albergaesplanaden – Befästningsvägen.
Rutten för linje 543 fr.o.m. 2.11 i Reseplaneraren.

I bruk tas hållplatser Sockerslottsvägen (E1111) mot Stensvik samt Säterigatan (E1112) och Sockerslottsvägen (E1113) mot Alberga station.

Linjen använder inte längre hållplatser Befästningsvägen (E1128) mot Stensvik, inte heller hållplatser Säteri (E1162) och Hästskon (E1170) mot Alberga station.

Hållplatserna på Befästningsvägen, Impilaxvägen (E1120) och Förposten (E1119), flyttar samtidigt till sina slutliga platser ca 250 meter söderut mot Impilaxvägens korsning. Förposten byter namn, det nya gemensamma namnet är Impilaxvägen.

Hållplatstiderna mot Stensvik tidigareläggs med ett par minuter tack vare kortare rutt. Avgångstiderna ändras inte.

Linje 543 har varit på avvikande rutt sedan februari 2020 p.g.a. byggandet av Spårjokern.

I kartan med rött hållplatser som uteblir och med blått hållplatser som tas i bruk:

Kartta poistuvista ja korvaavista pysäkeistä linjalla 543 Leppävaaran eteläpuolella