Undantagsrutter för bussar nära Kivistö station fr.o.m. 14.10

Djupbergsvägen i Kivistö stängs på grund av rörrenovering och bussarna flyttas till avvikande rutter på onsdag morgon 14.10. Undantagsrutterna påverkar inte avgångsplattformar vid stationsterminalen. Arbetet tar en dryg månad.

Linjer mot Dickursbyvägen

Linjerna 431, 446, 447, 616 och 971 kör från och till terminalen vid Kivistö station via Gamla Tavastehusvägen och Dickursbyvägen. Ruttavsnittet Djupbergsgatan – Käinbyvägen samt hållplatserna Kvartsstråket (plattformar 31 och 32, V2348/2349) och Dickursbyvägen (V2122) uteblir.

Bussar 446, 447, 616 och 971 stannar vid hållplatserna Dickursbyvägen (V2131) och Biskopsböle (V2129) längs undantagsrutten.

Värt att notera är att byten från tåg till de här bussarna skall man nu göra vid stationsterminalen. Bussarna kör inte via stationsutgången vid Käinbyvägen.

Kartta poikkeusreiteistä Tikkurilantien suunnan linjat

Linjer mot Käinby och Sjöskog

Linjerna 431N, 433/K, 443/K, 444/T, 445/T och 576 kör till och från Kivistö stationsterminal rutten Gamla Tavastehusvägen – Dickursbyvägen – Käinbyvägen.

Inga hållplatser blir emellan, och bussarna använder också hållplatser längs undantagsrutten: Dickursbyvägen (V2122/V2131), Biskopsböle (V2129) och Kvartsstråket (plattformar 31 och 32, V2348/V2349).


Kartta Keimolan ja Seutulan suunnan bussien poikkeusreiteistä

Undantagsrutterna påverkar inte tidtabeller, men små förseningar kan förekomma på linjer mot Käinby och Sjöskog p.g.a. längre rutt. Rutterna finns i Reseplaneraren senast på måndag 12.10.