Veckosluternas nattavgångar på U-linje 848 upphör 16.10

Trafikidkaren har meddelat, att veckosluternas nattavgångar på U-linje 848 inte körs fr.o.m. fredag 16.10 tills vidare.
Sista avgångar varje dag är fr.o.m. 16.10 kl. 0.18 från Helsingfors och kl. 23.05 från Borgå.
Tidtabellen finns i Ruttplaneraren, tidtabellen i pdf-format:  u848 fr.o.m. 16.10.2020

U-linjer riktas utanför HRT-området och HRT har gjort ett linjespecifikt avtal om HRT-biljetternas giltighet inom HRT-området. Merparten av U-linjerna är marknadsbaserade där trafikidkaren beslutar om trafiken.