Ändringar i hållplatser vid Hagnästorgsgatan 6.11

Det sker ändringar i avgångshållplatserna vid Hagnästorgsgatan fredag 6.11.

Avgångshållplatsen för linje 51 (plattform 19, H2504) samt för linjerna 73 och 74 (plattform 18, H2502) flyttas till andra sidan gatan. Linjerna 616, 623, 623K, 633 och 643 avgår i fortsättningen från hållplats H2506 (plattform 20) vid gatan Hagnäskajen.

Ett servicetunnelbygge som börjar på Sörnäs strandvägs sida är bakom arrangemangen och de uppskattas att vara i kraft till sommaren 2022.

Kartta siirtyvistä pysäkeistä