Ändringar i Torvmossvägens hållplatser på Ring I vid Bredvik 12.11

Ring I flyttas vid Torvmossvägens korsning, i den nya Bredviksknuten, huvudsakligen till slutliga körlinjer. Nya trafikarrangemangen tas i bruk kvälls- och nattetid 11-12.11.

Hållplatsen Torvmossvägen (E1216) i riktning mot Alberga flyttar till rampen österut. Det här är hållplatsens slutliga läge. Stomlinjen 550 mot Östra centrum samt linjerna 113/N till Alberga, 212 och 213N till Kampen och 555 till Mårtensdal använder hållplatsen.

Hållplatsen Torvmossvägen (E1217) i riktning mot Hagalund flyttar tillfälligt vid ringvägens huvudlinje. Stomlinje 550 till Westendstationen och linje 555 till Mårtensdal använder hållplatsen.

En länk till byggprojektets nätplats (Trafikledsverket, länken leder utanför denna nätplats).

Kartta uusista liikennejärjestelyistä