Hållplats Smörblommevägen indragen i Östra centrum 30.11 kl. 20 - 1.12 kl. 6

Hållplats Smörblommevägen (H4496) i riktning mot Botby gård är indragen vid köpcentret Easton 30.11 kl. 20 - 1.12 kl. 6. Hållplatsen är stängd på grund av grävningsarbeten på Handelshusgatan.

Hållplatsen Smörblommevägen (H4496) i riktning mot Botby gård är indragen på Handelshusgatan 30.11 kl. 20 - 1.12 kl. 6. Hållplatsen ligger vid köpcentret Easton och dras in på grund av grävningsarbeten på Handelshusgatan.

De närmaste hållplatserna för linjerna 97N och 97V är Kundgatan H4494 på Handelshusgatan och Rusthollargränden H4499 på Rusthollarvägen.