Hållplatsen Stora Smedjan i Västra Böle tas ur bruk 16.11.

Hållplatsen Stora Smedjan (H2095) på Radiogatan i Västra Böle dras in på måndag 16.11. Linjerna 23, 23N, 50, 59 och 518 mot Ilmala har använt hållplatsen.
Som ersättande hållplatser kan man använda föregående hållplats Estersporten (H0610) och nästa hållplats TV-centrum (H2091).

Indragningen görs p.g.a. på byggandet av spårväg till Ilmala. En länk till byggprojektets nätplats på finska (leder utanför denna nätplats).

Kartta poistuvasta ja korvaavista pysäkeistä