Postgatan är stängd under två nätter 30.11.-2.12. Ändhållplatsen för linjer 21N och 39N flyttas

Postgatan i Helsingfors centrum är stängd två nätter mellan måndag och tisdag samt tisdag och onsdag 30.11-2.12 p.g.a. byggarbete. Linje 21N avgår från plattform 54 (H1902) på Mannerheimvägen framför Glaspalatset. Linje 39N avgår från Arkadiagatan från hållplats Arkadiaskvären (H1272).

Postgatan i Helsingfors centrum är stängd två nätter mellan måndag och tisdag samt tisdag och onsdag 30.11-2.12 p.g.a. byggarbete.

Nattlinje 21N avgår från plattform 54 (H1902) på Mannerheimvägen framför Glaspalatset. Nattlinje 39N avgår från Arkadiagatan från hållplats Arkadiaskvären (H1272).

Linje 21N stannar inte vid Arkadiaskvärens hållplats när den anländer till centrum och linje 39N stannar inte vid Glaspalatset efter avgång.

Båda linjerna stannar normalt vid nästa hållplats Simonsgatan (H0231).

Avvikande rutt för linje 21N i Reseplaneraren
Avvikande rutt för linje 39N i Reseplaneraren

Kartta yölinjojen 21N ja 39N poikkeavista pysäkeistä keskustassa