Stomlinjer 500 och 510 västerut flyttar till undantagsrutt längs Industrigatan 23.11

Stomlinjer 500 till Munkshöjden och 510 till Westendstationen flyttar på måndag 23.11. till avvikande rutt när de kör mot Böle. Aleksis Kivis gata uteblir, i stället körs längs Industrigatan.

Stomlinjer 500 till Munkshöjden och 510 till Westendstationen flyttar på måndag 23.11. till avvikande rutt när de kör mot Böle. Aleksis Kivis gata uteblir, i stället körs längs Industrigatan.

Hållplatser på Aleksis Kivis gata Tågvägen (H2159), Flemingsgatan (H0653), Sturegatan (H0655) och Sibbogatan (H2131) uteblir.

I stället körs via hållplatser på Tågvägen och Industrigatan: Tågvägen (H2159), Päijännevägen (H2177), Telegatan (H2175) och Fredriksbergs verkstad (H2173).

Ett grävarbete är bakom arrangemanget och det beräknas pågå till maj 2021. Åt andra hållet (mot Östra Centrum/Hertonäs) körs som normalt längs Aleksis Kivis gata. Avvikelsen påverkar inte tidtabeller.

Avvikande rutter i Reseplaneraren:
500 Östra centrum – Böle – Munkshöjden
510 Hertonäs – Böle – Westendstationen