Byggandet av Kajsatunneln påverkar förbindelser vid Helsingfors centralstation fr.o.m. början av 2021

Byggandet av Kajsatunneln som går från Tölöviksgatan till Kajsaniemiparken utvidgas i januari 2021 till Helsingfors centralstation. Arbetena påverkar gångförbindelserna vid stationen. Tågen stannar vid plattformarna 18 och 19.

Byggandet av Kajsatunneln som går från Tölöviksgatan till Kajsaniemiparken utvidgas i januari 2021 till Helsingfors centralstation. Arbetena påverkar gångförbindelserna från och med söndag 3.1.2021.  Tågen stannar vid plattformarna 18 och 19.

 

Tågen får ny stopplats vid spår 18 och 19 

  • Från och med söndag 3.1 kl. 9.15 stannar tågen vid spår 18 och 19. På grund av arbetena blir gångavståndet till plattformarna längre. Vid dessa spår stannar tågen I, P och A.
 
Fas 1
  • Inhägnande av området börjar 4.1
  • Stängslet byggs mellan Tölöviksgatan och plattform 19. Du kan ta dig till plattform 19 från Tölöviksgatan 3. Du kan ännu ta dig till stationen via plattform 19.
  • Från och med måndag 4.1 finns en tillgänglig förbindelse från Tölöviksgatan till plattformarna och stationen genom att gå via Tölöviksgatan 5.
 
Fas 2
  • Arbetsområdet utvidgas under januari. Gångrutterna visas på bilden nedan.
På kartan visas gångrutterna till plattformarna 17-19 i slutet av januari.
 

Mer information om byggandet

Destia, entreprenören av Kajsatunneln uppdaterar i sina kanaler aktuell information om hur byggandet fortlöper.

Kartta: Kävely-yhteydet Elielinaukion suunnasta