Håkansbölevägen är stängd på kvällen och natten 15-16.12. Bussarna kör avvikande rutter

Håkansbölevägen är stängd från tisdag kväll 15.12 kl. 19 till onsdag morgon 16.12 kl. 4.30 på grund av rivning av Häststigens gångbro. Bussarna kör längs Hästhagsvägen.

Håkansbölevägen är stängd från tisdag kväll 15.12 kl. 19 till onsdag morgon 16.12 kl. 4.30 på grund av rivning av Häststigens gångbro. Bussarna kör längs Hästhagsvägen.

Linjerna 562, 562N och 572K kör omväg Hästhagsvägen – Håkansbölevägen – Skjutsvägen. Hållplatserna Häststigen (V9420/V9421), Hästhagsstigen (V9418/V9419), Fuxstigen (V9416/V9417) och Fuxgränden (V9414) är tillfälligt ur bruk.

Linjerna 587, 717, 717A, 717K, 717N och 718 kör Hästhagsvägen. Linjerna använder inte hållplatser Häststigen (V9420/V9421), Hästhagsstigen (V9418/V9419), Fuxstigen (V9416/V9417), Fuxgränden (V9414), Hästhovsgränden (V9492), Sporrgränden (V9493), Betslegränden (V9494/V9495) och Ormgränden (V9499).

Linjerna stannar vid hållplatser längs undantagsrutten.

På tisdag kväll körs längs de avvikande rutterna från kl. 19 (enligt uppskattade passertiden).

På onsdag morgon körs avgången på linje 562N från Mellungsbacka kl 4.02 ännu avvikande rutt och fr.o.m. avgången kl. 4.32 längs normala rutten.
Avgången på 562N från flygplatsen kl. 3.05 (från Dickursby 3.31) körs ännu avvikande rutt och fr.o.m. avgången kl. 4.04 (från Dickursby 4.31) längs normala rutten.
Andra linjer börjar trafiken på onsdag morgon längs normala rutter.

De här avvikelserna som är i kraft bara en del av dygnet syns inte i Reseplaneraren.

En karta över avvikande rutterna i Håkansböle 15.12 kl. 19 -16.12 kl. 4.30:

Kartta Hakunilan poikkeusreiteistä 15.-16.12.