Linjer 52 och 57 på undantagsrutt mellan Munkshöjden och Södra Haga 7-13.12

Lappbackavägen stängs för tung trafik från måndag till söndag 7-13.12 p.g.a. utvidgning av ett grävarbete. Linje 52 körs längs Hoplaxvägen och linje 57 via Haga rondell.

Lappbackavägen stängs för tung trafik från måndag till söndag 7-13.12 p.g.a. utvidgning av ett grävarbete.

Linje 52 körs i båda riktningar rutten Ulfsbyvägen – Hoplaxvägen – Haga rondell – Eliel Saarinens väg. Linjen kör inte via hållplatserna Munkshöjden (H1398), Orangerivägen (H1438/H1439) och Hemmansvägen (H1512/H1513). I stället används hållplatsparet Guldkanten (H1436/H1437) på Hoplaxvägen.

Linje 57 körs i båda riktningar via Haga rondell. Linjen använder inte Lappbackavägens hållplatser Orangerivägen (H1438/H1439) och Korpasvägen (H1440/H1588). I stället är hållplatserna Guldkanten (H1436/H1437) på Hoplaxvägen och Hemmansvägen (H1512/H1513) på Vichtisvägen i bruk.

Avvikande rutt för linje 52 i Reseplaneraren
Avvikande rutt för linje 57 i Reseplaneraren

Begränsningen på Lappbackavägen gäller bara stora bussar. Närbussar 31, 32 och 35 kan köra sina egna rutter.

Karta över undantagsrutten för linje 52:

Kartta linjan 52 poikkeusreitistä Huopalahdentietä pitkin

Karta över undantagsrutten för linje 57:

Kartta linjan 57 poikkeusreitistä Haagan liikenneympyrän kautta