Små ändringar i tidtabeller för linjer 90 och 96 den 1 januari

Linjernas 90 och 96 kvällstidtabeller ändras med ett par minuter fr.o.m. 1.1.2021

Linjernas 90 och 96 kvällstidtabeller ändras något 1.1.2021

Två avgångar på linje 90 från Hansaterminalen till Nordsjö metrostation tidigareläggs med en minut. Nya avgångstider är varje dag kl. 23.04 och 23.34.

Fyra avgångar på linje 96 från Nordsjö metrostation till Porslax senareläggs med 1-2 minuter. Nya avgångstider är varje dag 22.22, 22.52, 23.21 och 23.51.

Ändringarna syns redan i Reseplaneraren.

Ändrade avgångstider möjliggör en längre laddningstid för elbussar.